Výrobek Libereckého kraje 2015

   "Šunka od kosti" - Výrobek roku 2015